I september beslutade Arbetsmiljöverket om ett vitesföreläggande mot akuten vid Lasarettet i Ystad. Bakgrunden är en tvärfacklig 6:6a-anmälan till arbetsgivaren i början av året, vilken facken sedan tog vidare till Arbetsmiljöverket. Problemet är bekant för många: för få vårdplatser ute på avdelningarna spiller över i en höjd arbetsbörda och etisk stress på akuten.

I september beslutade Arbetsmiljöverket att sjukhuset hade fram till den 15 november på sig att genomföra åtgärder för att minska pressen på akutens personal. Vid ett misslyckande, kunde regionen krävas på 100 000 kronor i vite. Arbetsmiljöverket krävde att den genomsnittliga mängden patienter som väntar länge på akuten skulle minska, och/eller att bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor skulle öka

Nu har Region Skåne överklagat beslutet från myndigheten. I sin yrkan till förvaltningsrätten skriver regionen att det pågår ett »intensivt arbete« och att det råder en »bred dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud«. Regionen redovisar flera åtgärder som genomförts och pekar på att ändamålet med vitet därmed »tappat sin betydelse«.

Regionen redovisar också siffror för besöken till vuxenakuten januari–augusti i år. Redovisningen visar högre besökssiffror 2022 jämfört med 2021, både räknat i medel-, median-, maximum- och minimumvärde. Men regionen anser inte att förändringarna är stora, och motsätter sig läkarnas huvudskyddsombuds åsikt att trycket på akuten mer eller mindre alltid befinner sig i en topp numer.

Region Skåne motsätter sig också andra saker som huvudskyddsombudet anfört vid tidigare arbetsmiljöinspektioner. En sådan sak gäller påståendet att läkarna tvingas ta risker och avvisa patienter som egentligen borde ha lagts in. Regionen hänvisar till att patientsäkerhetssamordnaren inte har hittat någon händelse med ett klart orsakssamband som stödjer det påståendet.

Region Skåne skriver också att man inte har »faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet«. Anledningen är att Region Skåne inte kan begränsa inflödet av patienter och »inte råder över den nationella bristen på sjuksköterskor som i hög grad påverkar möjligheten att hålla fysiskt tillgängliga vårdplatser öppna«.

Läs även:
100 000 i vite om inte problemen på Ystads akutmottagning löses
Värre på akuten i Ystad – anmäls tvärfackligt till Arbetsmiljöverket
Vändningen – medicinavdelning vid Ystad lasarett ska vara kvar