Efter flera varningar från Region Sörmland revs avtalet med Årby vårdcentral upp i januari. Regionen menade att vårdcentralen inte hade levt upp till de krav som man hade kommit överens om när kontraktet undertecknades, eftersom allmänläkare saknades. Men Amore Hemomsorg AB, som drivit Årby vårdcentral, menade att det bara handlat om en tillfälligt vakant tjänst och stämde regionen. Enligt en överenskommelse i tingsrätten i veckan har de båda parterna kommit fram till att regionen ska betala en miljon kronor till vårdbolaget – förutsatt att bolaget i sin tur återlämnar all utrustning i felfritt skick. Det handlar bland annat om datorer, telefoner, provutrustning och medicinteknisk utrustning.

Beloppen i förlikningen är långt ifrån bolagets ursprungliga skadeståndskrav på över 36 miljoner kronor. Stefan Sulin, enhetschef på Amore Hemomsorg AB, säger till Läkartidningen att han ändå är nöjd, eftersom bolaget vill undvika en utdragen rättsprocess. Helst hade han sluppit ta fallet till domstol.

– Men om man läser avtalet står det inte att det var ett krav på allmänläkare under det första året. Varför har inte regionen satt sig ner och försökt ha en dialog med oss, i stället för att svartmåla oss i media? Säger han.

Läkartidningen har sökt även regionens hälsovalschef Mats Henningsson. I en intervju med Eskilstuna-Kuriren kommenterar han dock resonemanget bakom överenskommelsen:

– Förlikningen nåddes utifrån vad vi ser som möjligt att genomdriva, i syfte att minimera skadan och få tillbaka vår utrustning. Alternativet hade varit kronofogden och polishandräckning eftersom vi inte haft en positiv dialog med bolaget under det här året.

Det har stormat kring Amore Hemomsorg AB på fler sätt. Trots att regionen hävde avtalet fortsatte bolaget att driva viss verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inledde en granskning som ledde till att företaget i somras förbjöds att bedriva verksamhet vid Årby vårdcentral. Enligt myndigheten saknades grundläggande förutsättningar för att bedriva god vård och vårdgivaren hade också försvårat Ivos tillsyn.

Läs också:
Ivo stoppar verksamhet vid vårdcentral i Eskilstuna
Reglerna skärps efter att vårdcentral i Eskilstuna stod utan allmänläkare