Den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, i Region Stockholm är sedan strax efter klockan 8 på måndagsmorgonen i stabsläge på grund av snöovädret.

Regionen uppger i ett pressmeddelande att snön orsakar stora problem med framkomlighet. Den särskilda sjukvårdsledningen jobbar nu med att säkra sjuktransporter till och från sjukhusen. Läget bedöms vara under kontroll.

Snöröjningen i Stockholm har problem att få bort den tunga blötsnön från gatorna, och Dagens Nyheter rapporterar att flera maskiner har gått sönder. Bilar har också fastnat och blockerar framkomligheten, liksom nedfallna träd och grenar och stora snövallar.

– Det har varit utmanande och många problem sedan dess. Vi prioriterar vägar där kollektivtrafik, räddningstjänst och viktiga varuleveranser behöver kunna ta sig fram, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret till Dagens Nyheter.

SMHI har utfärdat en orange varning i Stockholmsområdet, och Gotland. Det innebär att snöovädret kan orsaka allvarliga konsekvenser för samhället och att det finns en fara för allmänheten. Ytterligare 30 centimeter väntas falla under måndagen.

Under måndagskvällen gick regionen tillbaka till normalläge.