Region Västerbotten avskedar en läkare som misstänks ha fuskat med sin sjukskrivning. Enligt avskedandet har läkaren under en längre tid fått sjuklön, men trots detta fortsatt att arbeta som hyrläkare i en annan region under sin sjukledighet. Hyrläkararbetet har enligt Region Västerbotten skett »systematiskt, under längre tid, upprepat och i betydande omfattning«. Någon bisyssla ska inte ha anmälts till arbetsgivaren.

Läkaren har yrkat på ogiltigförklarande av avskedandet, uppger Region Västerbottens HR-direktör Kia Ronnhed till Läkartidningen.

Läs också:
Föräldraledig läkare extraknäckte för vårdapp