Under torsdagen beslutade regionen att avveckla det regionala förstärkningsläget, som man gick upp i  27 oktober för att säkra bemanning och vårdplatser.

En rad åtgärder har vidtagits sedan dess, enligt regionen.

»Den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå har i samverkan med de lokala särskilda sjukvårdsledningarna i Umeå, Lycksele och Skellefteå arbetat med åtgärder främst ur ett kortsiktigt perspektiv utifrån rådande behov«, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Regionen nämner till exempel att den omfördelat personal, rekryterat studenter och pensionärer, erbjudit administrativ personal med vårdbakgrund ändrad roll, förändrat rutiner kring sjukdom och skickat patienter mellan sjukhusen.

Som Läkartidningen berättat lättade regionen för bara några dagar sedan på rutinerna för när medarbetare i sjukvården ska stanna hemma från jobbet för misstänkt covid-19.

Åtgärder för att få bukt med vårdplatsbristen som planeras på längre sikt, har lagts över på en samordningsgrupp.

Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

– Syftet med en samordningsgrupp är att säkerställa uppföljning och genomförande av identifierade åtgärder fram till årsskiftet till att börja med, säger regiondirektör Tommy Svensson i pressmeddelandet.

Läget i den västerbottniska sjukvården beskrivs dock som fortsatt ansträngt. Lokal särskild sjukvårdsledning fortsätter därför att vara aktiverad på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus, men avvecklas på Lycksele lasarett.

– Vi vet att personalen kämpar. Det kommer att ta tid att lösa det här på lång sikt, säger Tommy Svensson.

Läs också:
Västerbotten i förstärkningsläge: Pensionärer och studenter lösningen
Brist på vårdplatser – Region Västerbotten i förstärkningsläge