– De är inte välkomna tillbaka hit, om de utför sådana här gärningar. Vi ska hjälpa de här flickorna och kvinnorna att leva sitt liv, inte ett liv i förtryck, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro, till SVT.

SVT:s granskning tidigare i höst visade att 5 av 20 undersökta privata kliniker utförde oskuldsoperationer. Eftersom det är en kritiserad verksamhet utförs de ofta i hemlighet.

Läkarna som utför oskuldsoperationer har anlitats av elva regioner, bland annat Stockholm, Västra Götaland och Sörmland. Då har det dock handlat om andra typer av skönhetsingrepp, som fettsugning och hårtransplantationer. En av klinikerna har fakturerat regionerna vård för över 10 miljoner kronor. Samtliga elva regioner tar dock avstånd från klinikerna och säger att de inte kommer att anlitas framöver.

»Det strider mot vår värdegrund«, skriver exempelvis Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande i Sörmland, till SVT. »Vi tar avstånd från de kliniker som utför den här typen av ingrepp och de ska inte anlitas«, skriver Västmanlands regionråd Malin Gabrielsson (KD).

Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, har tidigare sagt till SVT att det är en gråzon om operationerna verkligen är lagliga.

– Enligt Patientsäkerhetslagen ska läkare agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet – och det finns ingen mödomshinna. Så detta borde läkarna kunna förlora sin legitimation på.