278 anställda och chefer har köpts ut i Region Stockholm sedan 2019. De högsta avgångsvederlagen ligger på över 4 miljoner kronor. Då har det handlat om höga poster. Vanligast är dock att undersköterskor köpts ut efter att ha varit sjukskrivna, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm. Enligt Catharina Häggbom på fackförbundet Kommunal hänger det ihop med att det numera finns färre anpassade arbetsplatser och arbetsuppgifter än tidigare.

Region Värmland hamnar också högt på listan, sett till antalet anställda som köpts ut. Där har över 100 personer köpts ut sedan 2019, till en sammanlagd kostnad på drygt 20 miljoner. Särskilt åren 2019 och 2020 sticker ut. Regionens HR-direktör Josefine Ståhlberg förklarar de höga siffrorna med en särskild satsning riktad mot långtidssjukskrivna under de åren.

– I dagsläget ligger inte våra överenskommelser på en problematisk nivå, säger hon till Sveriges Radio P4 Värmland.

För Region Värmlands del är ungefär hälften av utköpen kopplade till sjukdom eller skada som sänker arbetsförmågan trots rehabiliteringsinsatser. Resten uppges ha andra orsaker, såsom konflikter på arbetsplatsen eller att den anställda misskött sitt jobb.

I Region Sörmland har över 20 miljoner kronor gått till avgångsvederlag under samma tidsperiod.

– Det är en alarmerande summa som man borde ha kunnat använda mycket bättre, säger Lena Lindh, ordförande för Vårdförbundet i regionen, till Sveriges Radio P4 Sörmland.

Region Gävleborg har i sin tur lagt 12 miljoner kronor på utköp de senaste tre åren. Carina Österberg, avdelningschef för lag och avtal på HR-förvaltningen, kan se att utköpen rimmar illa när larmrapporterna om brist på vårdpersonal samtidigt duggar tätt.

– Jag kan förstå att man ser det så. Självklart vill vi att alla medarbetare ska arbeta kvar.

Enligt Carina Österberg ses utköp som en sista utväg, när det varken är möjligt att anpassa arbetet eller omplacera medarbetaren, rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg.