Kostnaderna för läkemedel väntas också gå upp. 2021 betalade staten 31 miljarder kronor i subventioner för receptbelagda läkemedel. 2025 beräknas den utgiften ha stigit till 36 miljarder.

Samtidigt finns indikationer på att staten och regionerna har »svårt att styra och kontrollera läkemedelsförskrivningen«, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Problemen handlar om svårigheter med informationshantering: flera aktörer är inblandade, myndigheternas möjligheter att utbyta information är begränsad och regionerna kan inte genomföra kontroller om patienten inte bor i den region där förskrivande läkare är verksam.

Riksrevisionen har tidigare kommit fram till att läkemedelssubventionerna använts felaktigt. Andra myndigheter har också visat exempel på det, såsom att läkemedel vid estetiska behandlingar felaktigt förskrivits inom läkemedelsförmånen.

Riksrevisionen ska granska om statens styrning och kontroll av förskrivningen är effektiv, främst genom att undersöka överenskommelser med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, samt ansvariga myndigheters arbete med att styra, följa upp och kontrollera läkemedelsförskrivningen.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2023.