Seniora läkare lyfter den för många alltför bekanta problematiken med »kaos på akutmottagningarna« och dålig arbetsmiljö, som en följd av bristen på vårdplatser. De tycker också att den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utövar, är alltför tandlös.

Patientsäkerhetsarbetet jämförs med Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön. Och här påpekar Seniora läkare att Arbetsmiljöverket har omkring 100 000 skyddsombud att tillgå på Sveriges arbetsplatser.

Ivo saknar däremot en motsvarande funktion på arbetsplatserna. Och därför tycker Seniora läkare att Läkarförbundet borde utreda om sådana skulle vara lämpliga för att förbättra patientsäkerheten och därmed arbetsmiljön, samt verka för att sådana patientsäkerhetsombud införs.

Patientsäkerhetsombud skulle kunna få liknande ställning och rättigheter som skyddsombuden har, skriver Seniora läkare i sin motion. Ombuden skulle också till exempel kunna kräva åtgärder av arbetsgivaren och begära en inspektion från Ivo.

Läkarförbundet yrkar dock på att motionen avslås. I sitt svar till motionen skriver förbundsstyrelsen att det redan i dag finns flera mekanismer som arbetar för patientsäkerheten.

Styrelsen nämner bland annat att Ivo helt eller delvis kan förbjuda verksamheter med för dålig patientsäkerhet och kan ge vitesförläggande. Därtill rapporterar patientnämnden iakttagelser och avvikelser till både Ivo och vårdgivare. Flera, främst större, verksamheter har också chefläkare med uppdrag inom patientsäkerhetsarbetet.

Så Läkarförbundets styrelse tycker inte att »det redan detaljerade och mångfacetterade« systemet bör »kompliceras med ytterligare en instans«. Styrelsen befarar till och med att patientsäkerhetsombud skulle öka administrationen och göra ansvaret mer otydligt.