– Ni är en viktig aktör i den svenska modellen. Jag vill särskilt påminna om er roll som blåslampa: att vara en blåslampa på mig och alla andra beslutsfattare, därför att ni är närmast patienterna och verksamheterna. Fortsätt att vara en blåslampa, även de gånger vi inte tycker lika.

Senare, efter talet, lovade Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale att förbundet skulle fortsätta vara en blåslampa: »Det är något vi är bra på«.

Acko Ankarberg Johansson fortsatte sitt resonemang med att säga att politiker måste bli bättre på att lyssna till medarbetarna i vården. Politiker har varit dåliga på det, och på att erkänna brister.

Inledningen på sjukvårdsministerns tal satte tonen för resten: det var mycket sådant som resonerade väl med Läkarförbundets politik.

Acko Ankarberg Johansson fortsatte med att fördöma tystnadskulturen som flera i sjukvården vittnat om, ett ämne som seglat upp alltmer på sistone.

– Den kulturen är skadlig för vården. Jag vill säga det, sa Acko Ankarberg Johansson, och hänvisade till Läkarförbundets arbetsmiljöenkät som visade att 17 procent av läkare inte alls eller i låg grad vågar lyfta fram kritik.

Hon kallade det ett »underbetyg för det svenska sjukvårdssystemet«. För att åstadkomma en förändring och ta itu med problemen, måste problemen få utrymme att komma fram.

Nyligen las regeringens budget fram, vilken har beskrivits som återhållsam och rentav stram. Bland annat har Läkarförbundet uttryckt större förväntningar på satsningar, och Sveriges Kommuner och regioner var missnöjt över stödet till sina medlemmar. Sjukvårdsministern sa att hon var glad att hennes område inte drabbats av några neddragningar.

Hon lyfte också arbetsmiljöfrågor som en nyckel till att fler ska vara kvar i vårdyrkena eller »tvingas gå ner i tjänst«.

– Det är helt nödvändigt att det blir statens och regionernas fokus framåt.

– De pengar som anslås från staten, två miljarder årligen, har en tydlig adresslapp: de ska leda till fler vårdplatser. Men hur man gör det måste bestämmas lokalt.

Acko Ankarberg Johansson tog också upp att regeringen kommer att tillsätta utredningen om att helt eller delvis förändra huvudansvaret för sjukvården, från självstyrande regioner till staten. Hon hoppas att den ska ge underlag till eventuella förändringar, allra helst förändringar som kan ske stegvis.

– Men det måste vara en bred parlamentarisk enighet om det vi gör. Därför kommer mitt arbete handla om att träffa alla 21 regionerna, men också hålla ett tätt samarbete med riksdagens partier för att lyssna in »hur tänker ni om detta, vad anser ni att vi ska göra steg för steg och har ni en skarp gräns?«.