Ylva Kastrup, andre vice ordförande i Västra Götalands läkarförening. Foto: Marc Femenia.

Förr om åren var det vanligare med lokala avtal kring sådant som arbetstid och ersättning – allt utifrån de lokala förutsättningarna. Men stegvis har regionerna frångått den modellen, enligt Ylva Kastrup, andre vice ordförande i Västra Götalands läkarförening och författare till motionen ifråga.

– Regionen här hos oss lutar sig numera i väldigt hög utsträckning mot det centrala avtalet. Det gör det oerhört viktigt att det centrala avtalet blir så bra som möjligt för oss nere på verksamhetsnivå. Och det har blivit ännu viktigare efter att vi såg konsekvenserna av den nya skrivningen om jourkomp, sa Ylva Kastrup inför fullmäktige.

Förra hösten stod det klart att Västra Götalandsregionen skulle säga upp läkarnas lokala avtal för jourkompensation, ett mer generöst avtal än det centrala när det gäller att spara jourkomp. I praktiken skulle det kunna göra det svårare att få ut gammal, innestående jourkomp i tid, som många läkare önskar. I en intervju med Läkartidningen varnade läkarföreningen i regionen för »många rasande kollegor«.

– Det blev uppenbart att förbundet inte hade lyckats förutse konsekvenserna. Man hade utgått från att de lokala avtalen skulle fortsätta att gälla. I stället sa regionen direkt upp alla välfungerande avtal.

Ilskan över det uppsagda lokala avtalet var fröet till motionen inför Läkarförbundets fullmäktige, där föreningen yrkade på att lokalföreningarna ska företrädas av ytterligare två representanter i förhandlingsdelegationen.

– Det handlar om att kunna ta tempen lokalt, förutsäga och kartlägga vad det finns för avtal ute i regionerna och om några av dem riskerar att sägas upp om vi ändrar formuleringarna i det centrala avtalet. Men det kan också handla om att kanske få in nya skrivelser i det centrala avtalet som bättre täcker in de lokala förutsättningarna, sa Ylva Kastrup.

Förslaget gick hem hos förbundsstyrelsen men stötte på patrull bland övriga deltagare på fullmäktigemötet. Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson var en av dem som var kritisk.

– Om man ska ändra på förhandlingsdelegationens sammansättning ska det vara ett mer seriöst förarbete. Sedan finns det kritik i motionen om hur delegationen har arbetat, och den ska man förstås ta till sig – men det här är fel väg att gå.

Även Sveriges yngre läkares förening, Sylf, yrkade på avslag. Ledamoten Linus Perlerot menade att antagandet att ökad representation automatiskt leder till bättre diskussion eller bättre resultat är felaktigt.

– Jag tror att effektiviteten minskar när gruppen växer, sa han.

Efter votering fick motionen avslag med 75 röster mot 52.

I dagsläget består förhandlingsdelegationen av Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och ytterligare sju ledamöter, varav två nomineras av lokalföreningarna.

Läs också:
Förändrat avtal om jourkomp upprör läkare i Västra Götaland
Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.