Acko Ankarberg Johansson (KD) och Anna Tenje (M). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Sjukvården återkommer år efter år som en av väljarnas viktigaste frågor. Men trots flera stora satsningar från statligt håll kommer ständigt nya rapporter om vårdplatsbristen och dess konsekvenser, liksom om vårdpersonalens dåliga villkor.

Inom kort planerar Läkartidningen att intervjua sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) för att ta reda på hur de vill förändra och förbättra vården. Du har möjlighet att skicka med en fråga som du som läkare skulle vilja ha svar på.

Frågor riktade till sjukvårdsministern kan du mejla till jesper.cederberg@lakartidningen.se. Frågor till äldre- och socialförsäkringsministern kan du mejla till anna-cajsa.torkelsson@lakartidningen.se.