Det har varit flera turer kring telefonrådgivningen via 1177 i Region Stockholm. Under det tidigare borgerliga styret, kom hälso- och sjukvårdsnämnden förra året fram till att tjänsten skulle fortsätta drivas privat, vilket varit fallet i ungefär 20 års tid. Men exempelvis Socialdemokraterna har varit kritiskt och förespråkat att telefonrådgivningen sköts av regionen.

Och nu har det nya S-C-MP-styret kommit fram till att regionen ska överta driften, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm.

– Det är med tanke på att vi vill göra omställningen till nära vård, få mer koppling till vårdcentralerna. Tanken är att det ska bli en bättre och tydligare första väg in i vården när man ringer 1177, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd.

Hon säger att förändringen kan innebära en något dyrare drift, men att fler patienter lär komma rätt i vården från början, vilket i längden sparar pengar. I nuläget har politikerna bara sagt att övertagandet kommer att ske någon gång under mandatperioden utan att närmare specificera när.

Driften av telefonrådgivningen sköts i dag av företaget Medhelp. Danny Aerts, vd på företaget, säger att det kommer att krävas mycket av regionen för att driva tjänsten.

– De måste hitta 250 erfarna sjuksköterskor, de är inte så lätta att hitta.

När det förra politiska styret för knappt ett år sedan beslutade att fortsätta driva 1177 privat, lutade man sig mot en utredning som visade att regionen inte skulle få driva sjukvårdsrådgivning i egen regi. I politikernas utredningsuppdrag stod nämligen att driften skulle skötas av en oberoende aktör, och dit kunde inte regionen räknas eftersom den också är vårdgivare.

Utredningen fick kritik från Socialdemokraterna för att luta sig alltför mycket mot vad privata vårdgivare tyckte. Regionrådet Talla Alkurdi (S) sa då att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) drevs utan vinstintressen och därför var »det mest oberoende man kan ha«.

Läs även:
Utredning: Stockholm får inte driva sjukvårdsrådgivning i egen regi
Stockholm siktar på privat 1177
Gotland övertar driften av 1177