Sveriges läkarförbund student, SLF student, brukar byta ordförande varje år. Vid årsskiftet kliver Robert Lilford, som strax är klar med sina läkarstudier vid Karolinska institutet, av posten. När han valdes för ett år sedan sa han att han bland annat ville fokusera på organisatoriska frågor.

Robert Lilford, avgående ordförande i SLF student. Foto: SLF student

Vad är du mest stolt över under ditt år som ordförande?

– Det är en svår fråga. Jag har lagt mycket kraft på att få i gång verksamheten igen efter pandemin och det har gett resultat. Jag har också lagt mycket fokus på det interna arbetet för att vi ska samarbeta mer som en professionell organisation.

Det har däremot blivit mindre politik än vad han tänkt sig. Sakpolitiskt har SLF student bland annat försökt driva frågor som behovet av utökat studiemedel, högre löner för underläkare före examen och problemen med trängseln på läkarutbildningen. Ämnena dök upp som motioner på Läkarförbundets fullmäktigemöte i november. Delegationen från studentföreningen, som stod bakom tio motioner, fick dock inte igenom så mycket som de hoppats..

– Men jag är ändå stolt över att vi har vågat ta aggressiva steg för att driva de frågorna vi tror är viktigast för våra medlemmar, säger Robert Lilford.

Han fortsätter:

– Och även om motionerna inte gick igenom, fick de ganska mycket gehör. Att frågorna lyfts och diskuteras, tror jag betyder mycket. Vi ser det som ett påverkansarbete.

Till SLF students eget fullmäktigemöte i helgen har ett 20-tal motioner kommit in. De handlar exempelvis om kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, behovet av ledarskapsutbildning under läkarprogrammet, rimlig schemaläggning, höjt fribelopp och utökat studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– En hel del motioner rör CSN-frågan. Det visar på hur stort problem det är, säger Robert Lilford.

Att systemfrågor som chefsfrågor kommer upp redan på studentnivå, ser han som ett symtom på den svenska sjukvårdens problem.

Valberedningen har föreslagit vice ordföranden Martin Macek som ny ordförande och Natasha Olsson som vice ordförande. I SLF students styrelse sitter även en representant per svensk studieort samt en från SLF student utland. Men till nästa års styrelse är tre ordinarie stolar vakanta (Stockholm, Örebro och Umeå), och flera orter saknar även suppleanter.

– Jag tror inte det beror på att studenterna är mindre engagerade utan på att all lokal verksamhet har varit så stilla under pandemin, säger Robert Lilford.

Läs också:
Han blir ordförande för SLF student