Flera avdelningar kan vara hotade efter det rekordstora besparingskravet, vilket Nya Lidköpings-Tidningen var först att berätta om. I år beräknas sjukhuset gå back 165 miljoner kronor, och nästa år 350. Det är den sistnämnda summan som sjukhuset nu kommer att behöva spara framöver. 

Enligt uppgifter som tidningen refererar till, skulle sjukhuset i Lidköping därför kunna stå inför stora förändringar. Enligt ett förslag från sjukhusdirektören kan både akuten och iva behöva stängas.  

– Det finns inget konkret framtaget. Jag har sex punkter som är av strukturell karaktär som jag ska presentera för styrelsen. Det är styrelsen som beslutar att jag går vidare och utreder frågorna och då kommer jag att konkretisera förslagen, berättar sjukhusdirektör Stellan Ahlström. 

Underskottet reflekterar de problem som många andra också står inför. Det handlar till exempel om ökade kostnader för inflationen, pension och bemanningspersonal.  

Sjukhusstyrelsens Pär Johnson (L) säger dock till Nya Lidköpings-Tidningen att han inte tänker tillåta att akuten och iva stängs.  

– Det finns redan beslut i regionfullmäktige om att Lidköping ska vara ett akutsjukhus, i så fall måste man riva upp hela det beslutet och det är inget vi kan ta i sjukhusstyrelsen. 

Sjukhusstyrelsen får formellt sjukhusdirektörens förslag den 1 december.