Läkartidningen berättade tidigare i dag om innehållet i den första budgeten från det nya minoritetsstyret i Region Stockholm. Det handlade bland annat om satsningar på primärvården och akutsjukhusen.

Under en presskonferens på onsdagseftermiddagen redogjorde bland andra finansregionrådet Aida Hadžialić (S) för fler delar av budgeten.

Hon slog fast att vårdens kapacitet och kontinuitet är beroende av att regionen lyckas locka till sig och behålla personal.

– Därför kommer vi att komplettera befintlig samverksansstruktur med att inrätta ett samverkansforum med vårdfackliga organisationer och Region Stockholm på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå, sa Aida Hadžialić och fortsatte:

– Detta forum kommer nästa år att inkludera en kommission för personalens arbetsmiljö. Personalen måste nämligen prioriteras och värderas.

Mittenkoalitionen kommer även se över möjligheten att inrätta en extern och oberoende visselblåsarfunktion.

– Larmen från sjukvården måste nu tas på största allvar. Genom att den nuvarande visselblåsarfunktionen kan läggas på en extern part kan vi skapa ytterligare garantier för att vittnesmål och eventuella oegentligheter kan rapporteras in i högre utsträckning och tas om hand på ett bra sätt, sa Aida Hadžialić (S).

Hon berättade även om att en kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram.

– Strategin ska innehålla en ny och tillämpbar ambition där erfarenhet och kompetens ska värderas upp.

Dessutom kommer regionledningen att initiera en omställning för vårdvalen, det vill säga den privata vården som bedrivs inom LOV, lagen om valfrihetssystem.

Enligt Aida Hadžialić har vården inom vissa av vårdvalen helt enkelt blivit för dyr, ojämlikt fördelad och uppsplittrad för patienterna.

– Det behövs ett helhetsgrepp kring vårdval som inte fungerar bra. Det viktiga är att avtalsformen anpassas efter hur vi bäst bedriver vård.

Hon betonade samtidigt att vårdgivare som gör rätt för sig, och som ger bra och uppskattad vård, kommer att vara kvar.

– Men lika spelregler ska gälla för alla. Vi värnar att vården styrs efter behov och att det finns en demokratisk kontroll över hur våra skattepengar används och vad de går till.

Under presskonferensen talade hon också om det bistra ekonomiska läget och vilka åtgärder som behövs framöver. I budgeten frigörs bland annat 250 miljoner kronor från regionstyrelsens egna medel.

– Det som tidigare varit pengar som bara lagts i en central buffert och inte använts kommer nu i stället gå tillbaka till vården och kollektivtrafiken. Den historiska kris som vi står inför måste mötas kraftfullt, sa Aida Hadžialić.

Samtidigt står det klart att regionledningen valt att budgetera för ett negativt resultat. Det rör sig om ett underskott på 4,5 miljarder kronor för 2023 och 4,6 miljarder för 2024.

– Region Stockholm hade behövt stöd för att klara inflationen genom generella statsbidrag från den moderatledda regeringen. Men dessa stöd har uteblivit, sa Aida Hadžialić.