I år är det totalt 69 motioner som ska behandlas, och en interpellation. Traditionella fackliga frågor som arbetsmiljö och ersättningar är uppenbart ämnen som engagerar och det gör även förbundets ställningstagande i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar.

Utöver att besluta om motionerna kommer fullmäktigemötet i vanlig ordning även att ta ställning till förbundets ekonomi, huruvida den sittande styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, samt välja en delvis ny styrelse.

Mellan de två mötesdagarna, 9–10 november, på Stockholm Waterfront Congress Centre, bjuds delegaterna in till fest på anrika Nalen.

Läs vår bevakning här.