Personer med psykiatriska diagnoser som exempelvis utmattningssyndrom, depression och ångest har hittills ofta nekats sjukpenning av Försäkringskassan med motiveringen att det saknas tillräckliga undersökningsfynd. Kritiker har pekat på att det inte går att göra den typen av observationer vid psykiatriska tillstånd på samma sätt som vid somatiska.

En kvinna som varit sjukskriven för utmattningssyndrom valde att ta upp kampen mot Försäkringskassan och en lång rättsprocess inleddes. Efter flera överklaganden kom så under tisdagen Högsta förvaltningsdomstolens besked.

Justitieråden skriver i domen att en läkares bedömning av psykiatriska tillstånd i stor utsträckning måste utgå från vad patienten själv säger och att det avgörande för prövningen av rätten till sjukpenning är läkarens värdering och bedömning av uppgifterna i kombination med läkarens eventuella egna iakttagelser. Det krävs alltså inte någon redovisning av några andra undersökningsfynd: »Även ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på uppgifter från den försäkrade kan vara tillräckligt för att det ska anses vara sannolikt att den försäkrade saknar förmåga att utföra den typ av arbete som prövningen av rätten till sjukpenning avser«.

Kvinnans juridiska ombud Jimmy Laine tror att domen kommer att få långtgående konsekvenser.

– I praktiken kommer det innebära att fler sjukskrivna som lider av psykisk ohälsa rimligtvis kommer att få sin ansökan om sjukpenning beviljad. Men jag tror också att det kommer att underlätta för alla läkare som är frustrerade över att Försäkringskassan efterfrågar komplettering efter komplettering och inte godkänner deras sjukintyg, säger han.

Magnus Isacson, ordförande för Sfam, Svensk förening för allmänmedicin, är tveksam till om domen kommer att få någon större effekt på läkarnas arbetsbörda, men gläds åt utfallet.

– Hittills har man behövt använda sig av specifika nyckelord för att få igenom en sjukskrivning. Sådant kan få allvarliga följder, man kanske överdriver patientens problematik eftersom man vet hur Försäkringskassans regelverk fungerar. Så jag tycker att det är positivt att jag som läkare inte ska vara skyldig att formulera mig på ett visst sätt eller ta med saker i intyget som jag inte tycker är relevanta.

Magnus Isacson vill tillägga att de flesta på Försäkringskassan är lätta att ha att göra med men att det finns vissa mer stelbenta tjänstemän.

– Är man fyrkantig kan man ställa till med ganska mycket extraarbete för oss läkare. Då kan en sådan här förändring underlätta, säger han.

Försäkringskassan meddelar i en kommentar till Läkartidningen att domen kommer att analyseras noga för att ta reda på vad den betyder för verksamheten. »Vi välkomnar alla domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är förvaltningsdomstolarna som ytterst bestämmer hur lagen ska tillämpas och vägledande domar gör det tydligare både för allmänheten och för Försäkringskassan vad som gäller.«

Läs också: Försäkringskassan vill att högsta instans ger besked om sjukintyg