De värmländska läkarna toppade ligan när Läkartidningen i våras frågade alla lokalföreningar om utfallet i den årliga lönerevisionen. Allmänläkarna i Värmland hade då fått igenom en 4-procentig löneökning och övriga läkare 2,2 procent – utslaget över hela kollektivet närmare 3 procent.

– Förhandlingsklimatet har blivit bättre med den nya ledningen och det verkar som att vi har en större samsyn med arbetsgivaren om vilket håll vi ska åt, sa läkarföreningens ordförande Christofer Lindholm då.

Då återstod dock förhandlingar på många håll i landet. När även resten nu har avslutat diskussionerna är Värmland fortfarande ohotad etta. Närmast på tur kommer Jönköpings läns läkarförening, där medlemmarna har fått 2,4 procent i löneökning, med en liten extra satsning på överläkare och allmänläkare som fått 2,5 procent. Föreningens ordförande Bengt Hultberg är »ganska nöjd« och konstaterar att man fått några tiondelars procent mer än grannregionerna.

– Vi som har förhandlat tycker över lag att det har varit en bättre process än 2021. Då var vi väldigt besvikna över den låga nivå vi hamnade på. I år har det varit mer av ett givande och tagande. I de fall där arbetsgivaren inte har kunnat ge en skälig motivering till varför lönerna ser ut som de gör har det funnits möjlighet till korrigeringar, säger han.

Andra föreningar är mycket missnöjda med lönerevisionsprocessen. De gotländska läkarna fick 1,9 procent – men det var inte mycket till diskussioner bakom, enligt Regina Göbel, ordförande för Gotlands läkarförening.

»Det finns nästan inget som man skulle vilja associera med ordet ’förhandling’. Arbetsgivaren bestämmer spelreglerna, med kreativa tolkningar som missgynnar oss. Vi står mer eller mindre handfallna«, skriver hon i en kommentar.

Monica Forsman, HR-chef på regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning, beklagar att Gotlands läkarförening inte tycker att processen har fungerat bra. »Sedan några år tillbaka har vi försökt att utveckla kvalitén i löneöversynen genom att ha ett omfattande förarbete tillsammans med cheferna och där GLF (Gotlands läkarförening, reds. anm.) även har haft möjlighet att lyfta sin bild.« Enligt Monica Forsman har arbetet lett fram en individuell och differentierad lönesättning, samtidigt som arbetsgivaren säkerställer jämställda löner för likvärdigt arbete. Hon noterar också att de gotländska läkarna de senaste åren fått mer än det garanterade utfallet.

Snäppet högre än Gotland hamnade läkarna i Norrbotten, med en löneökning på 2,1 procent.

– Det blev mer än golvet, men inte vad vi hade yrkat på och inte i nivå med vad till exempel sjuksköterskorna här i regionen har fått, säger ordförande Gunilla Engström.

Hur har processen fungerat hos er?

– Det har inte varit någon process egentligen. Vi kom ingen vart, det var väldigt ensidigt från arbetsgivaren.

Förutsättningarna för att få en ordentlig löneökning har varit långt ifrån optimala just i år. Samtidigt som inflationen har skenat garanterar Läkarförbundets centrala avtal med arbetsgivaren bara 1,6 procent mer – jämfört med förra året då lägstanivån var satt till 2 procent. Många föreningar hamnade också precis på gränsen i årets lönerevision.

– Utfallet blev skamligt lågt i Skåne. Vi fick 1,6 procent och arbetsgivaren har inte ruckat på det, trots att Helsingborgs lasarett inte mår särskilt bra, vilket gör det svårare att rekrytera nya läkare, säger Johan Gustafsson, ordförande för Nordvästra Skånes läkarförening.

På flera håll har förhandlingarna dragit ut på tiden. Först i november lyckades alla sektioner i Västra Götalands läkarförening komma i mål, liksom alla Stockholms läkarföreningar och Västmanlands läkarförening. Även Västerbotten kunde sätta punkt i november efter att länge ha harvat på runt 1,6 procent i diskussionerna.

– Efter många hårda förhandlingar lyckades vi pressa upp det till 1,9 procent. Vi hade egentligen yrkat på 3 procent, vilket väl hade varit fullt rimligt med tanke på att flera andra yrkeskategorier inom regionen hamnat på mellan 3 och 4 procent, säger ordförande Cecilia Nordenson.

Läs också:
Sofia Rydgren Stale svänger – tror på reallönesänkningar för läkarkåren
Hårda förhandlingar för att pressa upp lönerna mer än 1,6 procent