Det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid har inte använts i någon större utsträckning i Sverige – totalt rör det sig om cirka 7 000 doser så här långt.

Nu pausar alltså Folkhälsomyndigheten användningen hos personer som är 30 år eller yngre, eftersom data från Australien pekar mot en ökad risk för hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation hos framför allt yngre personer i samband med vaccination.

Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer data från pågående studier.

Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, betonar dock att risken är liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten går både hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation ofta över spontant, utan att ge några bestående besvär. Misstänkta symtom bör dock bedömas av läkare på exempelvis en vårdcentral eller jourmottagning. Vid konstaterade fall kan medicinsk behandling och övervakning på sjukhus behövas.