I sin delrapport i maj konstaterade Nationella vårdkompetensrådet att bemanningsläget för primärvården är allvarligt. Bristen på läkare är alarmerande. I dagsläget saknas 3 400 specialistläkare i allmänmedicin i primärvården.

Nu kommer slutrapporten, där Socialstyrelsen och rådet tagit fram åtgärder för att få bukt med läkarbristen och se till att fler invånare ska få tillgång till en fast läkarkontakt.

Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Vårdkompetensrådet. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Om vi inte gör något åt detta och bristen kvarstår, kommer var fjärde allmänläkare i primärvården att saknas år 2035, säger Nationella vårdkompetensrådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö, som även är sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Enligt henne krävs rejäla insatser.

– För att öka antalet specialister i allmänmedicin föreslår vi att staten årligen skjuter till en miljard i fem år för att finansiera fler ST-tjänster. Vi föreslår också en nationell samordningsfunktion för att stödja regionerna att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.

Rapporten innehåller ett planeringsunderlag och rekommendationer för dimensionering av ST-tjänster och specialistläkare i allmänmedicin, både på nationell och regional nivå.

Dessutom föreslås en rad andra åtgärder som syftar till att få fler läkare att vilja jobba i primärvården, och få dem som redan gör det att stanna kvar. Andra förslag handlar om att främja geografisk rörlighet och rekrytering till primärvård i landsbygd och/eller socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi kommer med ett helt paket åtgärder. Vi ser att man måste titta på hur man arbetar med ledarskapet. Vi vet att möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning spelar stor roll, likaså att vi måste satsa på forskning i primärvården.

Att öka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning och förändra arbetssätt inom primärvården är också viktigt, enligt Ann-Marie Wennberg Larkö som särskilt nämner digitala arbetssätt och mer teamarbete.

För att klara utmaningarna framöver är det nödvändigt att staten, regionerna, den kommunala hälso- och sjukvården och lärosätena samarbetar, påpekar hon.

– Det är en joint venture. Vi sitter alla i samma båt. Vi måste hjälpas åt och alla måste få goda förutsättningar. Ju fler patienter som kan få sin vård i den primärvården, desto mindre blir trycket på sjukhusen.

Nu lämnar ni in förslagen till regeringen. Vad tror du om förutsättningarna att få igenom miljardsatsningen?

– Det är upp till regeringen. Vi har enbart en rådgivande roll. Men jag tror att alla oavsett politisk färg inser vikten av att man får till kompetensförsörjningen inom primärvården, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) synliggör rapporten de stora utmaningarna som finns både nu och framöver när det gäller bristen på läkare i primärvården.

– Jag välkomnar Nationella vårdkompetensrådets rapport som bidrar i regeringens fortsatta arbete med dessa frågor. Den är en viktig och värdefull pusselbit i att kunna kartlägga och ta fram förslag för att stärka personalförsörjningen, säger hon i en kommentar till Läkartidningen.

Även Acko Ankarberg Johansson påpekar att samarbete krävs för att nå målet om 1100 invånare per specialist i primärvården.

Hon nämner även de satsningar inom området som regeringen tidigare presenterat i sin första budget.

– Från regeringens håll lägger vi tre miljarder i permanenta satsningar på god och nära vård och vi har aviserat en nationell kompetensförsörjningsstrategi för att kartlägga behovet av medicinskt utbildad vårdpersonal.

Läs också:
Det saknas mellan 2500 och 6000 allmänläkare