Samtliga regioner väntas gå med stora underskott de kommande åren, enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Orsakerna är flera: Inflationen, kraftigt ökade pensionskostnader, högre räntor liksom högre priser på exempelvis bränsle och läkemedel.

– Det allmänna ekonomiska läget i kombination med ett politiskt beslutat sparkrav gör att vi nu måste vidta åtgärder både på kort och lång sikt, säger Region Värmlands regiondirektör Peter Bäckstrand i ett pressmeddelande.

Regionen har sedan tidigare beslutat att effektivisera administrationen och spara in 80 miljoner kronor. Från och med i dag råder anställningsstopp för administrativ personal. Vårdadministratörer berörs dock inte av förändringen.

Alla verksamheter inom Region Värmland får också i uppdrag att hitta eventuella samordningsvinster efter regionbildningen för tre år sedan.

– Vi hade kommit en bra bit på väg med att samordna och hitta synergier mellan våra verksamheter, men så slog pandemin till. Nu behöver vi fortsätta det påbörjade arbetet, säger Peter Bäckstrand.

Regionen ska också växla upp arbetet med digitalisering.

– Där handlar det om många bäckar små. Exempelvis ersätta papperskallelser med digitala kallelser som sparar portokostnader på flera miljoner kronor om året och liknande åtgärder.

Regionen vill också spara pengar genom se över hyresavtal och utnyttja lokaler mer effektivt.