– Vi vänder nu på alla stenar för att försöka hitta en lösning för att på kort sikt kunna säkra upp vårdplatser. Utmaningen är dock att problemet kommer att fortgå under en lång tid då vi ser stora pensionsavgångar bland sjuksköterskor de närmsta åren och vi har svårt att rekrytera ny personal, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Den höga sjukfrånvaron bland medarbetarna inom hälso- och sjukvården förvärrar det redan svåra uppdraget att hålla vårdplatser öppna, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat. Nu försöker dock regionen att tillfälligt lösa bemanningen, bland annat genom att se över om sjukvårdspersonal i utvecklings- eller forskningsprojekt i stället kan göra vårdarbete. Man omfördelar också personal och ställer in elektiv vård och mottagningsverksamheter.

Region Västerbotten hoppas även kunna locka tillbaka pensionerade sjuksköterskor. Studenter som avklarat den tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet har redan fått erbjudande om att arbeta extra som undersköterskor i de olika dygnet-runt-verksamheterna.