Centerpartiet vill återöppna akutkirurgin samt förlossningen, Moderaterna vill lägga ner sjukhuset »i dess nuvarande form« och Socialdemokraterna vill ha kvar sjukhuset ungefär som det är i dag, men utveckla vissa delar.

Nu har de tre partierna enats om att styra Region Västernorrland tillsammans. Men den nya majoriteten kommer inte med något tydligt svar om framtiden för Sollefteå sjukhus. I stället ska en extern utredning tillsättas för att ge svar på vad som bör göras. Utredningen ska utgå från tre olika spår: utveckla sjukhuset i sin nuvarande form, återstarta det som lades ner för sju år sedan eller lägga ner sjukhuset.

Det första spåret handlar enligt SVT Västernorrland om att behålla sjukhuset som det fungerar i dag men utveckla verksamheten med planerade operationer (exempelvis ortopediska ingrepp som höftleds- och knäoperationer). Patienter från hela den norra sjukvårdsregionen – det vill säga de fyra nordligaste länen – ska kunna opereras där.

Det andra spåret som ska undersökas är om det går att öppna BB/förlossning, akut kvinnosjukvård, akutkirurgi och akutortopedi igen.

Det tredje är att utreda en nedläggning av sjukhuset, om någon av sjukhusets verksamheter i så fall bör vara kvar i Sollefteå och vilka konsekvenser det skulle få för de övriga två sjukhusen i Västernorrland.

I juni 2024 ska utredningen vara klar.

Oppositionen är kritisk och tycker att den omtvistade frågan om Sollefteå sjukhus därmed »begravs«. Mats Hellhoff, gruppledare för Sverigedemokraterna, påpekar att osäkerheten om sjukhusets framtid sätter sjukhuspersonalen i en fortsatt jobbig sits.

– Nu är man återigen i ett limbo där man inte vet hur framtiden ska bli, så det kommer inte bli lätt att rekrytera folk dit. Det hade varit bättre att komma med klara besked, men nu skjuter man upp det, säger han till Sundsvalls Tidning.

Sollefteå sjukhus är en het potatis som det tvistats om i många år. Under åren 2016 och 2017 försvann BB, kvinnosjukvård, akutortopedi och akutkirurgi från sjukhuset. Sedan dess har en grupp som kallar sig BB-ockupanterna ockuperat sjukhusentrén (bortsett från under pandemin). Protesten handlar inte bara om BB, utan om nedmonteringen av akutsjukvården i sin helhet. Det har även utretts om det går att återinföra viss akut kirurgi på sjukhuset, men det slutade med ett nej 2019.

Läs också:
Regionstyret klart i Västernorrland