Christina Sjöberg, huvudskyddsombud och vice ordförande i Västra Götalands läkarförening på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022. Foto: Marc Femenia

Läkarnas arbetstid återkom på olika sätt i ett flertal motioner inför årets fullmäktigemöte. Det handlar bland annat om bortskriven rätt till övertidsersättning, ersättning vid extra jourpass med kort varsel och om behovet av att bevaka överträdelser när brott mot arbetstidslagen sker. Två motioner rörde också kortare arbetsveckor. Efter en motion från Nordvästra Skånes läkarförening beslutade fullmäktige att utreda arbetstidsförkortning, dock inte med den ursprungliga formuleringen om att det skulle ske inför avtalsrörelsen 2024.

Västra Götalands läkarförening valde en annan linje för att få med sig både förbundsstyrelsen och fullmäktige på tåget, utan att behöva stryka och omformulera. Där yrkade föreningen i stället på att Läkarförbundet kartlägger och redovisar övriga vårdyrkens veckoarbetstider vid arbete under kvällar, helger och nätter. De föreslog också en redovisning av läkares veckoarbetstider i de nordiska länderna samt en genomgång av konsekvenserna av förkortad veckoarbetstid för läkare med och utan jour och beredskap.

– Vi vet ju att andra yrkesgrupper inom vården som jobbar dygnets alla timmar har kortare veckoarbetstid, så vi tycker att det är dags att vi inom Läkarförbundet börjar diskutera den här frågan, säger Christina Sjöberg, vice ordförande i läkarföreningen.

Enligt Christina Sjöberg har belastningen under jourtid ökat, vilket påverkar både läkarnas hälsa och privatliv.

– Det är inte längre bara någon enstaka natt där man inte blir störd särskilt mycket. Men även många allmänläkare jobbar deltid för att de tycker att arbetet är för tufft, så det är inte bara jourbördan som ligger bakom vårt förslag. Läkaryrket är ett krävande arbete i största allmänhet.

Nordvästra Skånes läkarförening ville från början gå längre än så. Hur kommer det sig att ni valde en annan väg?

– Vi tror också att vi skulle vinna på att få kortare arbetstid, men vi jobbar stegvis. Vi vet att Läkarförbundet traditionellt inte vill låsa upp sig i fullmäktigebeslut inför avtalsrörelsen, så det här är en strategi för oss – vi fick ju bifall. Det är ett stort steg framåt, för hittills har veckoarbetstiden varit en icke-fråga.

Läs också:
Läkarföreningar vill se kortad arbetstid när inflationen ökar
Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.