Det blir Platform 24:s triagemotor som monteras in under huven på Ineras »Första linjens digitala vård«. Lösningen ska göra 1177 till en gemensam ingång, inte bara för patienter som ringer telefonvårdgivningen, utan också för dem som söker råd och vård digitalt via dator eller mobiltelefon. Patienter beskriver skriftligt sina symtom och problem, och triageras därefter automatiskt till exempelvis egenvårdsråd, chatt med sjuksköterska eller videomöte med läkare.

Sofie Zetterström. Foto: Inera

Inera, ett bolag som ägs av Sveriges Kommuner och regioner, SKR, hade tidigare landat i att använda Platform 24:s teknik, men upphandlingen överklagades av en konkurrent. Nu har överklagan ogillats, och Inera kan gå vidare i affären som gör att systemet kan börja införas i mars nästa år.

– Den här upphandlingen, som regionerna kommit överens om, var den viktigaste för att realisera den målbild som arbetet utgick ifrån: en gemensam plattform för att successivt öka automatisering i första linjens vård, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 på Inera.

Hon berättar att arbetet har sin grund i att regionerna i flera år tampats med tillgänglighetsproblem i första linjen. Inera hanterar redan tekniken för 1177:s rådgivning på telefon; journaler, medicinska stödunderlag och stödsystem. Nu kan 1177, som är en känd och etablerad ingång för patienterna, också användas för att slussa patienter rätt den digitala vägen.

Det är i dagsläget tio regioner som tänkt sig införa systemet (se faktaruta nedan), men alla andra har option, det vill säga att de kan ansluta sig senare. Som Läkartidningen tidigare berättat i en kartläggning av regionernas lösningar för digital primärvård, har en del regioner inväntat 1177-sasningen för en del digitala funktioner.

– Syftet med hela realiseringen är att invånare snabbt ska kunna hamna rätt, slippa åka till akuten eller jourmottagningen i onödan. Och för vårdpersonalen handlar det om att effektivisera vårdprocessen. Vårdpersonal kan hålla i gång många samtal samtidigt, säger Sofie Zetterström.

Redan i dag samverkar några regioner med varandra när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på 1177:s telefonrådgivning. Första linjens digitala vård ska göra det enkelt för regionerna att göra samma sak med digitala patientkontakter.

Det skulle också kunna göra att läkare i framtiden arbetar över regiongränserna.

– Det ligger längre bort. Vi har pratat om det som en vision. För när man jobbar digitalt behöver man inte tänka på geografisk indelning på samma sätt; man skulle faktiskt kunna ha en läkare i Luleå som tar ett samtal från en patient i Malmö, säger Sofie Zetterström och fortsätter:

– Sedan handlar det om ersättningsmodeller och huvudmannaskap, men det går ju att lösa med avtal. Vi tycker att det vore något man skulle pröva längre fram, att kanske ha pooler med olika kompetenser som man samverkar kring.

I dag är den digitala (primär-) vården i Sverige ett lapptäcke av olika lösningar i olika regioner, med olika tillgänglighet och olika tjänster. Med Ineras nya digitala 1177-ingång, finns möjligheten till likriktning.

– Det kan ju vara spretigt för invånarna om det fungerar väldigt olika för invånarna. Vi försöker hjälpa till att synka, men vi ser ju att man kommer att göra lite olika i regionerna, säger Sofie Zetterström.

Har regionerna signalerat om Ineras system blir deras primära, eller om det kommer att finnas parallellt med deras nuvarande lösningar?

– Jag tror inte att alla har bestämt sig i den frågan. Men det jag uppfattar är att de flesta kommer att styra om så att det här blir den primära ingången till digitala vårdkontakter.

Läs även:
Fler nätläkarbesök i regionernas egen regi
1177 injiceras med 33 miljoner för utveckling

Tio regioner med från start

De regioner som velat vara med från början i Ineras lösning »Första linjens digitala vård« är: Västernorrland, Dalarna, Uppsala, Örebro län, Gotland, Jönköpings län, Östergötland, Kalmar län, Kronoberg och Skåne.

Lösningen innehåller flera delprojekt med tjänster. Exempel på det är ett nytt tidsbokningssystem för möten med vården, ett system för egen provhantering, samt ett nytt verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning.