En ny rapport från SKR, Sveriges Kommuner och regioner, belyser väntetider till vården ur flera olika perspektiv. Enligt rapporten har nästan 3 500 patienter väntat sedan mer än ett år på operation och det råder i dag kö till närmare 200 000 operationer eller andra åtgärder i den specialiserade vården. I tid motsvarar det sju veckors vårdproduktion. Över tid växer dessutom problematiken – varje månad byggs köerna på med 1 200 operationer eller andra åtgärder.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Foto: SKR

− Kapaciteten i vården är hög och har ökat inom många områden, men skulle behöva öka ytterligare. Det krävs en relativt liten kontinuerlig produktionsökning för att vända utvecklingen, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett uttalande.

Om kapaciteten i vården ökade med 1,3 procent skulle det innebära att vårdköerna slutar växa och i stället stabiliseras. Vid en 5-procentig ökning skulle de köer som byggts upp under många år vara helt utraderade inom två år. Verkligheten är dock en annan.

– Många verksamheter är redan mycket ansträngda och tillgången till vårdpersonal med rätt kompetens är begränsad. Produktionsökningen kan inte uppnås genom att springa snabbare – det krävs nya arbetssätt, säger Emma Spak.

Rapporten har även jämfört väntetider mellan olika grupper. Exempelvis skiljer sig väntetiderna åt mellan olika delar av landet och mellan olika medicinska specialiteter. Man har dock inte sett några skillnader mellan könen, och inte heller mellan olika åldersgrupper.

Goda exempel, som på olika sätt har bidragit till en mer effektiv vård, lyfts också fram. Region Gävleborg uppmärksammas för ett nytt arbetssätt inom psykiatrin i syfte att kapa köerna för barn och unga. »I stället för att lägga mycket energi på att först göra ambitiösa utredningar erbjuder man nu tidiga insatser utifrån barnets behov och symtom, oavsett om personen kan få bäst hjälp genom egenvård, genom insatser i primärvård eller är i behov av specialiserad vård«, skriver SKR. Ett samarbete mellan vårdcentralen i Borgholm och ortopedmottagningen i Oskarshamn omnämns också i rapporten. I stället för att primärvårdsläkaren skriver en remiss till ortopeden ringer läkaren upp en ortoped direkt under besöket på vårdcentralen. Även teledermatoskopi vid misstanke om malignt melanom, som nu införs på bred front, ses som ett lyckat exempel.