Med så kallade riktade hälsosamtal är förhoppningen att kunna upptäcka riskfaktorer för exempelvis hjärt-kärlsjukdom och genom tidiga insatser och förändrade levnadsvanor förebygga ohälsa.

En majoritet av landets regioner har enligt en kartläggning som Dagens Medicin gjort infört någon form av sådan verksamhet, där den så kallade Västerbottenmodellen förmodligen är den mest kända.

Efter ett beslut i regionfullmäktige i Stockholm tidigare i år inleds en försöksverksamhet med riktade hälsosamtal även i Region Stockholm nästa år. Enligt Dagens Medicin kommer samtalen att genomföras som en pilotstudie i socioekonomiskt utsatta Stockholmsområden och rikta sig till personer mellan 50-59 år.

– Tidigare har hälsosamtal framför allt genomförts i regioner som inte är storstadsregioner, vi undersöker hur det fungerar att införa riktade hälsosamtal i Region Stockholm. Särskilt i de områden där ohälsan är störst, säger Hanna Augustsson, forskare och projektledare för projektet, till Dagens Medicin.

I försöket, som ska genomföras som en klusterrandomiserad studie med tre jämförelsegrupper på olika vårdcentraler, ska bland annat kostnaden för att införa riktade hälsosamtal jämfört med opportunistisk screening utvärderas.

I studien ska vissa vårdcentraler genomföra riktade hälsosamtal, andra erbjuda kontroll av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom oavsett vad personen söker för, och om sådana upptäcks, följa upp och behandla enligt rådande riktlinjer – dock utan hälsosamtal. En tredje grupp vårdcentraler ska följa ordinarie verksamhet.

Enligt beslutet i regionfullmäktige ska försöket pågå till och med 2025 och beräknas kosta 15 miljoner kronor.

Läs mer:

Hälsokontroller i Västerbotten kostnadseffektiva