RS, Covid-19, Calici och influensa. Det är mycket virus i omlopp och det ökande antalet som insjuknat pressar den redan ansträngda akutsjukvården i Uppsala. Sjukhuset har för närvarande till exempel många barn inneliggande med RS-virus, enligt ett pressmeddelande.

Dessutom skjuter sjukfrånvaron hos personalen i höjden.

– Vi uppmanar invånare att om möjligt undvika besök till akutmottagningen på grund av stor smittorisk. Den omfattande virusspridningen medför att många patienter inkommer med RS, Covid-19 eller influensa vilket skapat en stor belastning på både akutmottagningar och vårdavdelningar, säger chefsläkare Johan Lugnegård i pressmeddelandet.

Vid lunchtid på torsdagen gick Akademiska sjukhuset upp i stabsläge, det första av de tre beredskapsnivåerna. Det innebär att sjukhuset har inrättat en lokal ledningsgrupp bemannad med olika kompetenser för att kunna hantera läget bättre. Det handlar främst om att öka beläggningsnivån eller minska intaget, enligt Johan Lugnegård.

Vårdplatssituationen på Akademiska sjukhuset beskrivs som problematisk under lång tid. Efter pandemin har »situationen aldrig varit helt stabil«, skriver sjukhuset. De senaste veckorna har beläggningsgraden på sjukhusets avdelningar konstant legat på 110–120 procent, och på akuten har 30–40 patienter väntat på inläggning varje morgon.