Efter att brister i vården återkommande uppmärksammats i medier såväl som under tillsynstillfällen beslutade Inspektionen för vård och omsorg i början av året att genomföra en nationell tillsyn av akutsjukhusen, med fokus på vårdplatsbristen. Under hösten har kritikbesluten ramlat in ett efter ett. Bara i november kritiserades minst åtta akutsjukhus, och under den senaste veckan har ytterligare sjukhus tillkommit. Formuleringarna är snarlika. Det handlar om att sjukhusen inte har säkerställt att det finns tillräckligt många vårdplatser, vilket innebär en risk för att patienterna ska råka illa ut.

Beslut har hittills fattats för 25 av de 27 granskade sjukhusen – och samtliga har fått kritik.

Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Magnus Fröderberg/Ivo.

– Det är ett mycket allvarligt läge. Vi har situationer där patienter ligger i flera dygn på akutmottagningarna, i korridorer eller utlokaliserade på avdelningar där det inte alls finns rätt kompetens. Vi ser rödtriagerade patienter som får vänta på läkarbedömning uppemot en timme. Vi ser andra väldigt märkliga uttryck, som att man på något sjukhus utrustar patienter med grytlock för att de ska kunna larma personalen, på andra sjukhus är det bjällror, säger generaldirektör Sofia Wallström till Läkartidningen.

Inte ens den allra mest grundläggande patientsäkerheten är på plats, säger Sofia Wallström.

– Man kan inte säkerställa patienternas nutrition eller hygien. Bara att få hjälp att ta sig till en toalett fungerar inte. Det är en lägstanivå som är oacceptabelt låg och det ser vi i hela landet.

För de två återstående sjukhusen i granskningen (Oskarshamns sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus) väntas beslut inom kort.

– Vi är i slutfasen av den här omgången av tillsynen. Sedan får vi se om vi blir klara precis före eller precis efter årsskiftet, säger Sofia Wallström.

Därefter väntar en delredovisning av vad myndigheten har sett och vilka slutsatser som har dragits. I början av nästa år ska också flertalet regioner inkomma med redovisningar av vidtagna eller planerade åtgärder.

Det har verkligen rasslat till med beslut nu under hösten. Bara senaste veckan har ni kritiserat Östersunds sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö och Karolinska i Huddinge. Är det en strategi från er sida – att själva mängden kritik sänder en signal till politikerna?

– Till att börja med utgår besluten från läget för patienterna som hamnar på akutmottagningarna och i och med att läget är så allvarligt agerar vi utifrån det. Vi jobbar också i en nationell tillsyn, vilket innebär att det sker enhetligt och inom en viss tid. Då kommer såklart också besluten samlat i tid.

Sofia Wallström återkommer flera gånger under intervjun till att Ivo måste använda hela det mandat som myndigheten har i lagen och att man inte stillasittande kan se på när patientsäkerheten åsidosätts. Exempelvis kommer man att överklaga till högsta instans för att få klarhet i frågan om 20-miljonersvitet som Akademiska sjukhuset hotas av. En viss frustration kan anas i Sofia Wallströms röst.

– Det här är verkligen inte första gången som vi påtalar det här och regionerna har återkommande utlovat förbättringar. Men vi ser snarast att läget blir värre. Man kan inte bara hänvisa till att det är svårt, säger hon.

Läs också:
Ivo överklagar dom – Akademiskas vite kan tas upp i högsta instans

Följande sjukhus har kritiserats av Ivo:

Blekinge: Blekingesjukhuset Karlskrona

Dalarna: Falu lasarett

Gotland: Visby lasarett

Gävleborg: Gävle sjukhus

Halland: Sjukhuset Varberg

Jämtland Härjedalen: Östersunds sjukhus

Jönköping: Höglandssjukhuset Eksjö

Kronoberg: Centrallasarettet Växjö

Norrbotten: Sunderby sjukhus

Skåne: Helsingborgs lasarett, Skånes universitetssjukhus Malmö, Skånes universitetssjukhus Lund

Stockholm: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset Huddinge/Solna

Sörmland: Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Värmland: Centralsjukhuset i Karlstad

Västerbotten: Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Västernorrland: Sundsvalls sjukhus

Västmanland: Västerås sjukhus

Västra Götaland: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska östra

Uppsala: Akademiska sjukhuset

Örebro: Universitetssjukhuset Örebro

Östergötland: Universitetssjukhuset Linköping

 

Sjukhus som fortfarande väntar på beslut:

Kalmar: Oskarshamns sjukhus

Stockholm: Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Källa: Inspektionen för vård och omsorg