I mars i år lämnade Region Jämtland Härjedalens kritiserade hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist sin anställning efter två och ett halvt år. Då hade hennes avgång offentliggjorts i ett pressmeddelande ett par veckor tidigare.

Tiden innan hade varit turbulent. Några månader tidigare, i november 2021, hade läkarföreningen krävt att sjukhusledningen skulle avgå. I december meddelade politikerna att regiondirektören Hans Svensson skulle avgå med omedelbar verkan och att ett nytt ledarskap behövdes. I samband med det övertog Anders Byström som tillförordnad regiondirektör. Och ytterligare ett par månader senare lämnade alltså hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist sitt uppdrag.

När Länstidningen Östersund, LT undersökte turerna framkom att Maria Söderkvists anställning formellt avslutas först den 28 februari 2023. Det innebar 1,4 miljoner kronor i lön fram till dess, trots att det då uppgavs att hon självmant avgått.

Runt tidpunkten för LT:s publicering begärde en reporter på tidningen ut handlingarna rörande hälso- och sjukvårdsdirektörens anställning och dess avslutande. En sådan begäran ska behandlas skyndsamt. När reportern inte fått svar fem dagar senare, skickades en påminnelse till regionen.

Då hörde Anders Byström av sig till tidningen och ville göra »en pudel«, skriver Justitieombudsmannen i redogörelsen för händelserna. I praktiken innebar det en intervju där han berättade att Maria Söderkvist inte alls sagt upp sig frivilligt utan sparkats, och att de 1,4 miljoner kronorna därför inte var lön utan avgångsvederlag. Men något skriftligt avtal skulle inte finnas, bara en muntlig överenskommelse.

Men i en intervju på regionens egen webbplats, sa Anders Byström något annat. Där sa han att ett avtal faktiskt fanns.

För att se hur det faktiskt låg till, hade alltså Länstidningen Östersunds reporter begärt handlingar från regionen den 19 april i år. Men det var först den 4 maj som handlingarna lämnades ut.

Och de visade att det fanns ett avtal. Det avtalet hade upprättats den 15 februari. Men det hade inte diarieförts förrän långt senare, den 5 maj. Det strider både mot regleringen om hur diarieföring ska ske, och mot regionens interna riktlinjer. Det konstaterar Justitieombudsmannen som utrett saken efter ett klagomål från tidningen. JO skriver att »någon som helst förklaring till detta har regionen inte gett«.

JO skriver också att det är »mycket allvarligt« att handlingar om organisationens verksamhet hanteras vid sidan av det reguljära systemet för allmänna handlingar. Det gäller i synnerhet sådana här handlingar, som är viktiga för insyn och granskning.

»Sammantaget är jag mycket kritisk till regionens hantering i nämnda avseenden«, skriver chefsjustitieombudsman Erik Nymansson i beslutet.

JO kommer också fram till att den tillförordnade regiondirektören har lämnat vilseledande uppgifter om huruvida avtalet, en allmän handling, existerat. Det är inte förenligt med grundlagen, närmare bestämt regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet.

»Hans agerande har, vid sidan av den underlåtna diarieföringen, givetvis försvårat och fördröjt utlämnandet av handlingen i fråga. (Anders Byström) förtjänar allvarlig kritik för detta», skriver JO.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Anders Byström:

»JO:s beslut kommer inte som någon överraskning. Vi är väl medvetna om att vi brustit i hanteringen och har jobbat löpande med att förtydliga och förbättra våra rutiner.«

Läs även:
SKR ska reda ut turerna kring chefsavslut i Jämtland
Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«
Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan
Kritiserad sjukvårdsdirektör avgår: »Har varit ett otroligt tufft uppdrag«