»Vad läkarna vill är egentligen inte intressant, för vi har en arbetstidslag som vi måste förhålla oss till«, säger Jessica Berlin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Privat.

Trots att läkarföreningar runt om i landet de senaste åren har fått mer än 23 miljoner kronor i skadestånd för otillåten övertid är avtalen inte det minsta ofördelaktiga för regionerna, enligt Jessica Berlin, som är förbundsjurist på fackets juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

– Det är mycket billigare för arbetsgivaren att betala till lokalföreningarna. Alternativet är ju att övertidsbrotten anmäls till Arbetsmiljöverket, och då blir det mycket större summor att betala. 

Avgifterna till staten ligger vanligtvis på 1 procent av prisbasbeloppet (i år 48 300 kronor) för varje timme som överskrider de tillåtna 200 övertidstimmarna per år, medan de lokala avtalen kan tillåta mer övertid innan regionen krävs på pengar. Därför har hon svårt att se att regionerna skulle vara negativt inställda till lokala kollektivavtal som reglerar övertiden. 

Men flera regioner vägrar den här typen av avtal. Kan det vara så att vissa hoppas att skyddsombuden inte ska orka ta fajten och anmäla till Arbetsmiljöverket – så att de på så vis slipper betala?

– Jag vill inte utgå från att arbetsgivarna har den inställningen. Men absolut, det kan bli resultatet. Skyddsombuden kanske helt enkelt inte hinner med, eftersom det finns andra problem att ta itu med, snarare än att sitta och räkna övertidstimmar och anmäla till Arbetsmiljöverket.

Jessica Berlin är över huvud taget kritisk till hur regionerna hanterar läkarnas arbetstid och menar att övertiden har satts i system från arbetsgivarhåll.

– Läkare har alltid jobbat väldigt mycket övertid, dels på grund av att det är brist på läkare, dels för att man ständigt har underbemannat. Arbetsgivarna bryter konsekvent mot arbetstidslagen när de lägger scheman – de vet att schemat inte håller och att de kommer att behöva förlägga övertid på läkarna. 

Något som gör skadeståndsfrågan så komplex är ju att det samtidigt finns läkare som faktiskt vill få en möjlighet att jobba mer. Hur ser du på det?

– Vad läkarna vill är egentligen inte intressant, för vi har en arbetstidslag – en skyddslagstiftning som både arbetsgivaren och arbetstagaren måste förhålla sig till, säger Jessica Berlin. 

Läs också:

Läkarnas övertid ger miljonbelopp i skadestånd till lokalföreningarna

Läkarförbundets nya mål: Alla lokalföreningar ska ha övertidsavtal

Skadestånd för övertid

Det är tillåtet att arbeta högst 200 timmar övertid om året enligt arbetstidslagen (ATL). Finns det särskilda skäl kan dispens ges för ytterligare 150 timmar övertid. I praktiken jobbar dock många läkare mer än så. Då finns det möjlighet till två olika typer av skadestånd. I det ena fallet betalas en avgift till staten, om Arbetsmiljöverket slagit fast att det rör sig om brott mot arbetstidslagen. I det andra fallet är fackföreningarna mottagare. För att en fackförening ska kunna begära skadestånd från arbetsgivaren för övertid behövs ett lokalt kollektivavtal i botten, där övertiden regleras.