Långa väntetider på akutmottagningen, patienter som behöver vårdas kvar på akuten som överbeläggningspatienter och en nästintill ständig oro bland läkarna över patientsäkerheten. Det var vad Inspektionen för vård och omsorg såg vid sina inspektioner på Astrid Lindgrens barnsjukhus i oktober. Bristen på personal och vårdplatser har medfört allvarliga vårdskador och fler riskerar att råka illa ut, skriver myndigheten i sitt beslut. Sjukhuset får kritik på två punkter‚ dels för att patienter vårdas utan adekvat övervakningsutrustning på platser som inte anses patientsäkra, dels för att patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda.

Under perioden från den 3 oktober till den 6 november varierade beläggningsgraden för totalen över sjukhusets avdelningar mellan 88 och 118 procent. Endast en gång var beläggningsgraden under 90 procent.

Under Ivos intervjuer uppgav läkare bland annat att det har skett en förskjutning av föräldraansvaret och att det »i dag ligger ett större ansvar på föräldrarna att signalera om barnet försämras«, eftersom personalen inte hinner göra nya bedömningar i den utsträckning som de borde.

Problemen på Astrid Lindgrens barnsjukhus har pågått länge. Läkartidningen rapporterade nyligen att  läkarföreningen och Vårdförbundet skickat in en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön.

– Det är en mycket pressad arbetssituation på barnakuten där vi ofta har svårt att hitta platser för svårt sjuka barn som behöver vårdplats på avdelningarna. Det skapar en stress hos personalen, vilket i slutänden hotar patientsäkerheten, sa Pia Malmquist, överläkare på barnakuten och lokal facklig representant för ledningsläkargruppen då.

Sjukhusledningen säger sig dela Ivos bild. Man tampas med bemanningsfrågan och hyrpersonal är en kortsiktig lösning. Målsättningen är dock att kunna bemanna med egen personal.

Med dagens kritikbeslut har 26 av 27 granskade sjukhus fått kritik. Nu väntar bara Oskarshamns sjukhus på besked.

Läs också:
Skyddsombud 6:6a-anmäler akuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Alla granskade sjukhus kritiserade av Ivo hittills: »Oacceptabel lägstanivå«
Ivo överklagar dom – Akademiskas vite kan tas upp i högsta instans

FÖLJANDE SJUKHUS HAR KRITISERATS AV IVO:

Blekinge: Blekingesjukhuset Karlskrona

Dalarna: Falu lasarett

Gotland: Visby lasarett

Gävleborg: Gävle sjukhus

Halland: Sjukhuset Varberg

Jämtland Härjedalen: Östersunds sjukhus

Jönköping: Höglandssjukhuset Eksjö

Kronoberg: Centrallasarettet Växjö

Norrbotten: Sunderby sjukhus

Skåne: Helsingborgs lasarett, Skånes universitetssjukhus Malmö, Skånes universitetssjukhus Lund

Stockholm: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset Huddinge/Solna, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Sörmland: Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Värmland: Centralsjukhuset i Karlstad

Västerbotten: Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Västernorrland: Sundsvalls sjukhus

Västmanland: Västerås sjukhus

Västra Götaland: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska östra

Uppsala: Akademiska sjukhuset

Örebro: Universitetssjukhuset Örebro

Östergötland: Universitetssjukhuset Linköping

 

Sjukhus som fortfarande väntar på beslut:

Kalmar: Oskarshamns sjukhus

Källa: Inspektionen för vård och omsorg