Övertid, extrapass och svårt att få ledigt när man önskar är den bistra verkligheten inför storhelgerna på många håll i landet. Sveriges Radio Ekot har varit i kontakt med över hälften av landets regioner och majoriteten av dem beskriver läget som ansträngt.

I Region Sörmland och Region Östergötland kan personal som begärt ledigt komma att behöva hoppa in för att fylla luckorna.

– Det har varit och är fortsatt väldigt ansträngande för personal och chefer under de här åren med pandemivågor och tuffa somrar. Det känns som att vi inte har kommit ur sommaren ännu – och vi är i december. Det är tufft, säger Jessica Frisk, vårddirektör i Region Östergötland, i radiointervjun.

Flera regioner, såsom Västmanland och Örebro, kommer också att dra ner på den planerade verksamheten.

Magnus Johansson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland, säger att läget är beroende av hur många medarbetare som blir sjuka.

– Får vi väldigt hög sjukfrånvaro kommer det att bli en väldigt utmanande jul och nyår i år också.

Samtidigt uppger regionerna Kalmar, Jönköping och Kronoberg att man inte har några sett signaler på att läget skulle vara extra ansträngt inför jul och nyår.

Läs också:
Blekingesjukhuset i stabsläge efter sjukluckor och brist på vårdplatser
Sös i stabsläge – flera olika virus ökar