Beslutet om att gå upp i stabsläge togs strax före 16.30 på måndagseftermiddagen, berättar hälso- och sjukvårdschef Maria Arvidsson Karlsson i ett pressmeddelande. Stabsläge innebär att särskild sjukvårdsledning följer utvecklingen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Med start på tisdagen ska hälso- och sjukvården vara beredd att ställa in vissa mottagningsbesök och planerade operationer som kan vänta, skriver regionen på sin webbsida. Man har också infört intagningsstopp vid en avdelning för att förhindra smittspridning, då många på avdelningen har covid-19.

TRE BEREDSKAPSNIVÅER

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapsnivåer:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.