– Vi behöver noggrant följa utvecklingen när det gäller konsekvenserna av spridningen av covid-19 i Kina. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som ska ge regeringen en fördjupad bild och ett underlag till eventuellt ytterligare beslut, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Resorna från Kina till Sverige väntas öka i början av 2023 till följd av att Kina lättat upp sina covidrestriktioner. Mot den bakgrunden, och det faktum att smittspridningen ökar i Kina, ska Folkhälsomyndigheten analysera hur det kan komma att påverka Sverige. »Vidare ska möjligheten att övervaka virusvarianter i avloppsvatten vid Arlanda särskilt beaktas enligt EU-kommissionens rekommendation«, står det i pressmeddelandet.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa sitt uppdrag senast den 11 januari 2023.