Den tidigare regiondirektören Hans Svensson tvingades bort från sin post i december förra året efter att regionen gjort »en samlad bedömning« som visat att nytt ledarskap behövdes. Veckorna före hade kantats av hårda ord och kritik, och den lokala läkarföreningen hade krävt Hans Svenssons  och den dåvarande sjukvårdsdirektörens avgång, eftersom man ansåg att de inte hade lyssnat till deras larm om missförhållanden.

Sedan dess har biträdande regiondirektör Anders Byström tillfälligt axlat rollen som regiondirektör, men även han har hamnat i blåsväder. Så sent som häromveckan riktade Justitiemannen, JO, allvarlig kritik mot hur Anders Byström hanterade turerna kring den tidigare sjukvårdsdirektörens avgång. JO såg exempelvis mycket allvarligt på att han lämnat vilseledande uppgifter till media.

Sara Lewerentz föreslås bli ny regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten.

Ett år efter de häftigaste stormvindarna har nu regionens rekryteringsgrupp landat i ett förslag på efterträdare: Sara Lewerentz, närmast digitaliserings- och servicedirektör i Region Västerbotten. Tidigare har hon också jobbat som IT-direktör i kriminalvården.

– I Sara ser vi en person som kommer att kunna ta sig an uppdraget som regiondirektör för vår region. Rollen som regiondirektör är ett av Sveriges mest komplexa uppdrag, men Sara har i sina tidigare roller lagt stor vikt vid att samverka och skapa goda förutsättningar för ledar- och medarbetarskap vilket gör att hon känns helt rätt för oss, säger regionstyrelsens tillträdande ordförande Bengt Bergqvist (S) i ett pressmeddelande.

Sara Lewerentz själv säger att hon ser fram emot att »i dialog stärka regionens position och skapa förutsättningar och stöd för alla som bor och verkar i länet«. Hon kommer nu att bosätta sig permanent i länet, vilket har varit ett krav från regionens sida.

Det formella beslutet om anställning tas först den 24 januari. I maj väntas den nya regiondirektören tillträda.

Läs också:

Allvarlig kritik efter vilseledande uppgifter om direktörs avgång

Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan