Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, förbjöd i somras företaget Amore hemomsorg att bedriva verksamhet vid Årby vårdcentral i Eskilstuna. Förhållandena på vårdcentralen var sådana att Ivo bedömde att det förelåg påtaglig fara för patienters liv, hälsa och personliga säkerhet, enligt beslutet. Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som nu avslagit överklagandet och gett Ivo rätt, enligt SVT Nyheter Sörmland.

Bakgrunden är att Region Sörmland i januari hävde sitt avtal med företaget Amore hemomsorg, som drivit vårdcentralen, då vårdcentralen trots varningar inte ska ha levt upp till de krav man kommit överens om när kontraktet undertecknades. Företaget svarade med att stämma regionen och fortsatte även att bedriva viss verksamhet.

Ivo:s granskning, som inleddes i januari, ledde till att företaget i somras av patientsäkerhetsskäl omedelbart förbjöds att bedriva hälso- och sjukvård och estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar i lokalerna, enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 27 §. Ivo skrev i beslutet att grundläggande förutsättningar saknas för att bedriva god vård. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processer och rutiner hade saknats, vårdgivaren hade underlåtit att utreda misstankar om allvarliga missförhållanden, uppgifter om verksamhetens inriktning, bemanning och kompetens hade varit oklara och adekvata läkemedel hade saknats i verksamheten, bland annat. Vårdgivaren hade också försvårat Ivo:s tillsyn, enligt beslutet.

Läkartidningen har sökt företrädare för Amore hemomsorg som avböjer att kommentera domen.

Läs också:
Region Sörmland betalar en miljon till privat vårdcentral efter förlikning
Ivo stoppar verksamhet vid vårdcentral i Eskilstuna
Reglerna skärps efter att vårdcentral i Eskilstuna stod utan allmänläkare
Bolag bakom vårdcentral stämmer Region Sörmland
Vårdcentral var utan allmänläkare – Region Sörmland river upp avtalet