2021 konstaterade Ivo att vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset medförde allvarliga risker för patientsäkerheten. Om inte problemen åtgärdades, riskerade regionen ett vite på 20 miljoner kronor.

Sedan upphävde kammarrätten vitesföreläggandet efter ett överklagande av Region Uppsala. Orsaken var föreläggandet inte var tillräckligt tydligt och precist, menade domstolen.

I somras gjorde därför Ivo ett nytt försök med ett uppdaterat vitesföreläggande. Myndighetens kritik var frän. Ivo påpekade att ingen förbättring syntes, det rörde sig snarare om en försämrad vårdplatsbrist. Ivo preciserade att sjukhuset senast i september i år skulle ha 612 vårdplatser tillgängliga för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården. Siffran grundade sig på regionens egna beräkningar av behovet.

Men nu har kammarrätten beslutat att återigen upphäva Ivos vitesföreläggande Orsaken: det finns inte uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha. I domen, som Läkartidningen har tagit del av, skriver kammarrätten att det inte finns något »tydligt författningskrav på att det ska finnas ett visst antal vårdplatser i förhållande till exempel regionens demografi. Det finns inte heller några myndighetsföreskrifter som specifikt reglerar vilket antal disponibla vårdplatser som krävs för att vid varje givet tillfälle uppfylla skyldigheterna i patientsäkerhetslagen«.

Kammarrätten i Göteborg poängterar dock att domstolen inte bedömer behovet av vårdplatser, bara vitesföreläggandets utformning.

– Vitesförelägganden får endast omfatta åtgärder som följer av den aktuella lagstiftningen med tillhörande föreskrifter. Eftersom det inte finns några uttryckliga krav när det gäller antalet vårdplatser saknar Ivo stöd i författning för sitt föreläggande, säger Petter Classon kammarrättslagman, i ett uttalande på domstolens webbplats.

Ivos presstjänst skriver i ett mejl till Läkartidningen:

»Ivo har precis mottagit kammarrättens dom. Myndigheten kommer nu gå igenom domen. Mot den bakgrunden har Ivo i nuläget inga ytterligare kommentarer«.

I ett pressmeddelande kommenterar Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Uppsala, att regionen inte har analyserat domen fullt ut, men att det är bra att kammarrätten går på regionens linje.

– Jag vill dock betona att vi i grund och botten fortfarande är ense med Ivo om att vi behöver få till fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Tyvärr är frågan om vårdplatser mycket komplex, säger han.

Läs även:
Uppsalas miljonvite prövas i ny instans
Nytt viteshot från Ivo: »Situationen vid Akademiska nu ännu värre«
Ivo:s beslut om vitesföreläggande mot Akademiska upphävt
Akademiska riskerar mångmiljonvite