Målet att bli landets första köfria sjukhus sattes i augusti. Då hade 1 677 patienter väntat på operation i över 90 dagar utan att ha någon inbokad operationstid. I november hade den siffran minskat till 678 och sjukhuset bedömde att målet var inom räckhåll. »I dag, den 29 december, uppgår denna siffra till 488 patienter«, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Vi satte ett ambitiöst mål som få utanför sjukhuset trodde på men vi nådde nästan ända fram. Våra medarbetare har återigen visat vad vi kan göra för våra patienter när vi samarbetar och har bra planering. Det är ett fantastiskt arbete som gjorts. Nytt år betyder fortsatt kamp mot väntetiderna. Vi kommer att gå i mål med detta, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset.

Omkring 400 av de 488 patienterna finns inom ortopedi, plastikkirurgi samt öron-, näsa- och halskirurgi.

– Köerna inom dessa tre områden växte extremt mycket under pandemin eftersom det var vård som bedömdes kunna vänta utan risk för patienternas hälsa, säger Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset.

Väntetiderna har enligt sjukhuset kortats genom »förbättrad planering och synkronisering samt ökat samarbete inom sjukhuset«.

– Vi har arbetat enligt devisen »inte en tom tid«. Det innebär att alla Karolinskas 77 operationssalar ska vara belagda på ett optimalt sätt under all tillgänglig tid. För att nå dit har det krävts en mängd åtgärder. Vi har förbättrat våra operationsscheman, vi har förenklat vår digitala datadelning, vi förbereder patienterna bättre och vi kallar in patienter om det uppstår en lucka, säger Caroline Hällsjö Sander.

Även antalet patienter som väntat på sitt första besök har minskat. I augusti hade 7 100 patienter väntat mer än 30 dagar på sitt första besök på mottagning. I dag den 29 december är siffran 2 820.

Läs även:
Nollmål för köer till Karolinska inom räckhåll – men facket är kritiskt