Sofia Forsgren. Foto: privat

Tillgången på allmänläkare är ett återkommande ämne. I våras kom exempelvis  Vårdkompetensrådet fram till att tusentals allmänläkare saknas. Läkarförbundet har lyft att den höga arbetsbelastningen är en stor del i det hela, vilken gör att yrket helt enkelt avskräcker många.

En ny enkät bland ST-läkare i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen pekar åt samma håll. Enkäten är gjord av ST-läkaren Sofia Forsgren som ett utvecklingsarbete i utbildningen. Idén föddes efter att studierektorerna pratat om hur de fått indikationer på att många inte arbetar kvar som allmänläkare några år efter avslutad ST.

Nu har Sofia Forsgren sammanställt svaren från sin enkät.

– Jag vill sprida den här kunskapen till folk som bestämmer, till politiker, säger Sofia Forsgren.

Enkäten gick till alla som var registrerade som ST-läkare i allmänmedicin i oktober, 629 personer, vilket även kan innefatta dem som exempelvis varit föräldralediga. Totalt svarade 245 personer.

De två primära frågorna var »funderar du på att sluta arbeta som allmänläkare inom primärvården?« och »funderar du på att arbeta deltid som allmänläkare inom primärvården när du är färdig specialist i allmänmedicin?«. 35 procent svarade på att de funderade på att sluta arbeta som allmänläkare i primärvården, och 88 procent svarade att de funderar på att arbeta deltid.

Följdfrågor pekar på att känslan av höga krav, låg kontroll över den egna arbetssituationen och lågt socialt stöd, ökar risken för att man ska fundera på att sluta. Funderingarna på att lämna allmänmedicinen är också större i Göteborg än i övriga regionen. På frågan vad läkarna vill göra i stället, var det vanligaste svaret att arbeta på annan klinik/verksamhet, och en stor del funderade på bemanningsföretag, berättar Sofia Forsgren. En del funderade helt på att byta yrke.

Trots att det fanns ett antagande när Sofia Forsgren valde ämne för sitt arbete, gjorde resultatet henne lite förvånad.

– Jag blev förvånad att det var så höga siffror; nio av tio som redan nu funderar på att arbeta deltid när man är färdig specialist, och att en så stor del som funderar på att sluta. Man har ju ändå gått in i den här utbildningen med en tanke och önskan att bli allmänläkare.

Hur tänker du själv?

– Jag upplever det ju tufft att hinna med. I nuläget planerar jag att jobba deltid redan nu under ST. Och jag kommer att jobba deltid när jag blivit specialist.

Utvecklingsarbetet beskrivs på Västra Götalandsregionens projektdatabas för FoU.

Läs även:
Vårdkompetensrådet: Det saknas mellan 2 500-6 000 allmänläkare