De nya rekommendationerna om två påfyllnadsdoser gäller även personer som bor på särskilt boende, Säbo, och ska tas en gång på våren och en gång på hösten/vintern med minst sex månaders mellanrum, skriver myndigheten på sin hemsida.

Personer som är 65–79 år gamla, och yngre personer med riskfaktorer, rekommenderas en påfyllnadsdos med covidvaccin inför hösten/vintern. Här rekommenderar även Folkhälsomyndigheten att regionerna tillhandahåller »möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos«. Som exempel på medicinska riskfaktorer nämner Folkhälsomyndigheten fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.