Folkhälsomyndighetens 13:e delrapport till regeringen om spridningen av covid-19 visar hur smittan kan utvecklas under de kommande tre månaderna. Enligt båda de tänkbara scenarier som myndigheten beskriver väntas en fortsatt ökning av fall – och i båda varianterna tros en toppnotering inträffa i början eller mitten av januari.

Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Foto: Folkhälsomyndigheten.

– Även om det finns en osäkerhet i scenarierna så är en möjlig utveckling att den kraftiga smittspridningen ökar i ytterligare några veckor innan vi når en topp. Det innebär att det bör finnas en beredskap för en fortsatt ökad belastning inom vård och omsorg liksom i samhället i stort för en ökad sjukfrånvaro på grund av covid-19, säger avdelningschef Sara Byfors i ett pressmeddelande.

I myndighetens första scenario, som bedöms som mest troligt, fortsätter smittan på samma nivå som i dag, medan det andra scenariot innebär 10 procents ökad smittsamhet. Där påverkar också faktorer som kallare väder och ökade kontakter inomhus.

Redan med en utveckling motsvarande det första scenariot skulle smittspridningen ligga på liknande nivåer som när omikronvarianten fick fäste för runt ett år sedan. För hälso- och sjukvårdens del kan det innebära att ungefär lika många behöver sjukhusvård på grund av covid-19 som i januari och februari 2022.

Folkhälsomyndigheten bedömer dock inte att det finns några skäl för utökade smittskyddsåtgärder på nationell nivå. Däremot kan det bli aktuellt att lokalt eller regionalt skärpa smittskyddsåtgärderna inom vård och omsorg.

Läs också:
Västra Götalandsregionen skärper rekommendationer kring covid-19