Siffrorna, som omfattar all slutenvård, inklusive intensivvård, är en uppskattning baserad på inrapporteringarna från regionerna de senaste sju dagarna.

Antalet patienter med covid-19 i intensivvården uppskattas till 48. Motsvarande siffra för ett år sedan, den 29 december 2021, var 103. Som mest intensivvårdades samtidigt 557 patienter med covid-19 i början av pandemin, i april 2020.

Smittspridning och ökat patientinflöde har försatt ett antal sjukhus i landet i stabsläge, till exempel NU-sjukvården, Universitetssjukhuset Örebro, Lasarettet Trelleborg och Sunderby sjukhus.

Region Västernorrland meddelade under dagen att man går upp i stabsläge på grund av smittspridning och ett högt inflöde på akuten:

– Läget är mycket ansträngt, därför har RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, i dag tagit beslut om att gå upp i stabsläge, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman på regionens webbplats.

I Region Stockholm är fem av regionens sex akutsjukhus i stabsläge sedan före julhelgen: Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

– Det är ett mycket ansträngt läge på regionens sjukhus. Vi har fortsatt fem akutsjukhus i stabsläge. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och samordnar oss inom regionen för att hjälpa varandra, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm, på regionens webbplats.

Läs tidigare artiklar:
Sunderby sjukhus går upp i stabsläge
Trots hårt pressad barnakut – Karolinska inte i stabsläge
Danderyd sjukhus upp i stabsläge