Flera svenska kliniker erbjuder ingrepp för att »återställa oskulden« på hedersutsatta kvinnor, visade en granskning av SVT i oktober. Av tjugo tillfrågade kliniker var fem villiga att utföra så kallade oskuldsoperationer för att »reparera mödomshinnan« – för ett pris mellan 10 000 och 44 000 kronor. I samma veva beslutade Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, sig för att sätta ner foten i frågan och ta fram en egen policy.

»Vi blev tillfrågade i början av året av regeringens utredare vad vi hade för ståndpunkt och insåg då att vi inte hade någon tydlig policy. Vi har stött och blött formuleringarna och landat i detta dokument«, skriver föreningens ordförande Michael Algovik till Läkartidningen.

I dokumentet som styrelsen enats kring står att kirurgi i underlivet endast ska ske på medicinsk indikation. Oskuldsintyg bör inte heller utfärdas, eftersom det inte finns något »vetenskapligt stöd för att man med någon form av undersökning kan uttala sig om huruvida vaginalt samlag har genomförts eller inte«.

SFOG kontaktade också Svensk plastikkirurgisk förening, SPKF, där dokumentet togs upp under ett styrelsemöte i förra veckan.

– Vi delar fullständigt SFOG:s uppfattning. Man kan inte intyga något som inte säkert finns och vi anser att det är olämpligt att överhuvudtaget utföra någon form av kirurgi där, säger ordförande Inkeri Schultz.

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi, SFEP, är också kritisk och har sedan tidigare gjort ett skriftligt uttalande om problematiken.

»Uppenbarligen är det en fråga som inte har diskuterats tillräckligt inom föreningen och, som jag tidigare skrivit till media, är jag förvånad att denna typ av operation fortfarande utförs i Sverige. Många medlemmar har hört av sig och tycker att det är obegripligt«, skriver ordförande Richard Lewin.

SFEP:s etiska råd kommer att gå igenom frågan grundligt, enligt Richard Lewin, och inför nästa årsmöte har föreläsare bjudits in för att belysa hedersvåld och hederskultur.

»Jag tror att det finns en stor omedvetenhet kring detta bland läkare i Sverige och det är viktigt att lära oss mer så att vi inom läkarkåren kan agera mer ansvarsfullt«, skriver han.

Även Läkarförbundets etik- och ansvarsråd tar sedan tidigare avstånd från oskuldsintyg och oskuldsoperationer. »När sådana operationer erbjuds och utförs bidrar det också till att befästa myten om mödomshinnan och oacceptabla normer om heder och kvinnors sexualitet«, skriver förbundet på sin hemsida.

Läs också:
Flera kliniker erbjuder sig att återställa oskulden på kvinnor