Med hjälp av ett prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att få en bättre bild av influensaläget i befolkningen.

Nu behövs fler läkare som åtar sig uppdraget.

– Det är kunskap som är viktig för bedömningen av epidemiernas utveckling och för rekommendationer för behandling av personer som behöver vård. Ju fler mottagningar som deltar desto bättre blir bilden av utvecklingen, säger Lena Dillner, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Sentinelprovtagning innebär att frivilliga läkare och mottagningar inom öppenvården tar ett näsprov på patienter med luftvägssymtom. Därefter skickas proverna till Folkhälsomyndigheten för analys. Proverna analyseras också för covid-19.

Syftet är att få en fördjupad bild av vilka influensatyper som cirkulerar, hur träffsäkert vaccinet är och om det förekommer resistens mot antivirala läkemedel. På så vis kan myndigheten även se hur influensavirusen utvecklas och upptäcka förändringar.

Sentinelprovtagning

Sentinelprovtagningen ser likadant ut i hela Europa. Folkhälsomyndigheten rapporterar varje vecka data från den svenska övervakningen till den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, som i sin tur rapporterar vidare till Världshälsoorganisationen, WHO.

Uppgifterna från den svenska sjukvården bidrar på så vis till den globala övervakningen av influensa och covid-19, vilket ger bättre prognoser och möjligheter att jämföra hur det ser ut i olika länder.

Källa: Folkhälsomyndigheten