Läkarförbundet och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, har på uppdrag av Altinget skrivit en önskelista till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) så här dagarna före jul.

Både Läkarförbundet och Sfam lyfter behovet av en rimlig arbetsmiljö. Läkarförbundet vill också se lagkrav för att driva på primärvårdsreformen och Sfam önskar mer pengar till regionerna så att de kan nå målet om 1 100 patienter per läkare.

»Varje invånare behöver få en namngiven fast läkare, och den läkaren ska ha ansvar för ett rimligt antal patienter«, skriver Läkarförbundet till Altinget.

På listan finns också önskningar om fler vårdplatser och mer styrning via myndigheter.

Svenska läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén skriver i en julhälsning på föreningens hemsida att han bland annat önskar att »regeringen går vidare med satsningen för fler ST-tjänster i allmänmedicin. Omställningen till nära vård kan inte vänta«.