Sofia Rydgren Stale riktar i artikeln bland annat kritik mot punkten om rätt till gratis tolk. Regeringen och Sverigedemokraterna har i Tidöavtalet skrivit att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.

Det skulle kunna innebära att patienter tar med sig anhöriga som får tolka. För Läkarförbundets ordförande, som är psykiater, är den tanken »otroligt främmande«.

– Jag gör en suicidriskbedömning vid varje samtal. Det är inte rimligt att göra det via anhöriga, till exempel barn, säger Sofia Rydgren Stale till Dagens Nyheter.

En annan punkt som engagerat många läkare är den om informationsplikt. I Tidöavtalet står att en »breddad översyn ska göras av regelverket kring inre utlänningskontroller«. Där ska det bland annat lämnas förslag till en ordning med »informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet«. Dock ska man utreda om det strider mot så kallade »ömmande värden«, exempelvis sjukvården.

– Själva skrivningen är otydlig, det borde i stället stå att sjukvården är undantaget, punkt. Hela samhället måste ha förtroende för vården och man måste kunna söka hjälp för sjukdom, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs även:
Kritik mot Tidöavtalet från politiker och läkare: »Ställer inte upp på det«