Det är brittiska forskare som i en pilotstudie i tidskriften BMJ:s särskilda julutgåva drar slutsatsen att en julkalender med uppmaningar om fysisk aktivitet är en lovande taktik för att få stillasittande personer att röra på sig mer i samband med julen.

I studien randomiserades 107 vuxna, som enligt egen utsago inte nådde upp till brittiska riktlinjer om fysisk aktivitet, till dagliga tips om övningar med julkoppling, eller till att få en broschyr om ett hälsosamt leverne i handen den första december.

Från 1 december och fram till julafton 2021 fick deltagarna i julkalendergruppen dagligen ett mejl med tips på en övning med tydlig koppling till julen.

Det handlade till exempel om att »dansa runt granen«, det vill säga dansa till en jullåt, att »pulsa genom snön«, vilket innebar att man skulle göra utfallssteg, eller att göra så kallade »stjärnhopp«. Varje dag kunde deltagarna välja mellan tre olika intensitetsnivåer.

Enligt resultaten rapporterade ungefär två tredjedelar av deltagarna i julkalendergruppen att de gjort övningarna. 70 procent sa att de gillat tilltaget i någon utsträckning.

Under de två första veckorna sa sig deltagarna i de två grupperna ha ägnat ungefär lika många minuter åt medelhög- till intensiv fysisk aktivitet per vecka i genomsnitt.

Vecka tre rapporterade däremot deltagarna i julkalendergruppen att de varit aktiva något mer per vecka, ungefär 21 minuter i genomsnitt, jämfört med gruppen som bara fått en broschyr. Data från aktivitetsmätare – vilket häften av deltagarna i respektive grupp ombetts bära dygnet under hela studien – gav också vid handen att de som fått dagliga uppmaningar hade färre stillasittande minuter per dag.

Forskarna påpekar att studien var kort och att den inte hade tillräcklig statistisk styrka för att mäta hur effektiv interventionen var, men de drar ändå slutsatsen att folkhälsokampanjer i stil med denna modell skulle tas emot väl och ha potential att få folk att ändra sina vanor.

Studien publiceras i BMJ:s särskilda julutgåva, som innehåller studier med koppling till julen eller av mer udda eller skämtsam karaktär.

Läs abstract.