– Läget är väldigt tufft och det sliter hårt på våra medarbetare. Nu har vi efter samråd med hälso- och sjukvårdsledningen beslutat att hålla fortsatt stängt fram till den 23 januari. Det är förstås väldigt beklagligt, säger Olov Grankvist, verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Förlossningsavdelningen på Lycksele har länge haft bemanningsproblem. Tidigare har det främst varit barnmorskor som varit den svaga punkten, men nu börjar det även blir svårt med gynekologer. Därför tvingas förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett att hålla stängt ännu längre än vad man tidigare har sagt. Enligt den nuvarande planeringen öppnar förlossningen först 23 januari. Berörda gravida hänvisas till Skellefteå och Umeå.

En jourhavande barnmorska samt gynekolog finns på plats i Lycksele för att ta hand om akuta behov och akuta förlossningar under veckan 51, 52 samt vecka 1. Men under de två veckorna som följer har det inte gått att få tag på en läkare. Därför kan Lycksele lasarett inte ens ta hand om akuta gynekologiska behov eller förlossningar under vecka 2 och 3.

– Vi skulle i så fall inte uppfylla kraven på patientsäkerhet. Det måste finnas tillgång till en gynekolog så att vi klarar av att hantera de akuta situationer som kan förekomma. Detta gäller alltså även akuta gynekologiska tillstånd vilka även de måste hänvisas till kusten, säger Olov Grankvist.

Nu informeras gravida i södra Lappland om vad som gäller.

– Vi förstår att det påverkar dem och kan skapa oro. Det är inget lätt beslut att fatta men det är nödvändigt i det här läget. Det vi alla vill är att ha en kontinuerlig och god bemanning så att vi kan ha öppet alla våra tre förlossningsenheter precis som vanligt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, i pressmeddelandet.

Brita Winsa uppger även att hon och regiondirektör Tommy Svensson har nu gett två utredare i uppdrag att se om det går att göra något mer för att lösa läget. De ska vara klara 9 januari.